Bejegyzések

3. tétel: Letelepedés, államalapítás

Kalandozások:
==(Kárpát medence előtt is!)==
Letelepedés után: nyugat, Bizánc irányába; sikerek oka: Ny-Európa felkészületlen, szokatlan harcmodor.
A században Madarász Henrik 933 Melseburg; I. Ottó 955 Ausburg. A magyar társadalom a X. században:
Kik vezették a kalandozásokat ?: Valószínűleg a törzsfők és nemzetségfők.
Vagy törzsfők + nomád katona elemek, vagy törzsfők (bő), nemzetségfők, védelmükre szabad harcosok, szolgálók (ín). A második valószínűbb.
Cél: Zsákmányszerzés, a katona kíséret eltartására. Pusztulás (nomád népek sorsa elpusztulás), vagy életben-maradás (alkalmazkodás) ?:
Cseh, lengyel, dán társadalommal is ugyanez történt.
Belső küzdelmek árán a kereszténység felvétele. Géza 972-977 / nagyfejedelem
Szokásjog alapján lett nagyfejedelem: szeniorátus = legidősebb.
973: követeket küld I. Ottóhoz: keresztény hittérítő papokat kért. Ezzel jelezte, hogy a keresztény Európához tartozik. Saját maga megtartotta a pogány hagyományokat is. külpolitikája: Keresz…

2.tétel: Az ókori Róma

A köztársaság válsága, megoldási kísérletek.
Társadalmi változások a Földközi-tenger medencéjének meghódítása után: i.e. 2. Századra fejeződött be.
Az uralkodó osztályban bekövetkezett változások:
Lovagrend: akik a provinciákban Szenátori rend:
(Itálián kívül eső tartományokban) földbirtokos arisztokrácia: hódítás föld-
pénzügyekkel, adóbérletekkel területek növelése. Részben egyéni,
foglalkoztak. Politikai ügyekkel részben közföldekből.
nem foglalkozhattak.

Latifundiumok: nagybirtok, melyet rabszolgákkal műveltettek meg. Átalakult a gazdálkodás szerkezete is: korábban gabonatermesztés, most szőlő, gyümölcs, zöldség, olajbogyó. Olcsó gabona a provinciákból.
Dolgozó réteg helyzete is változott, különösen a parasztságé - romlott a helyzetük. Fő okok: Nem bírták a versenyt a latifundiumokkal. Háborúkban tönkrementek: nem volt ki megmunkálja a földet, saját földjeiken harcoltak.
Kis részük megmaradt birtokosként, nagyobb részük a városokba költözött, ant…

1. tétel: Az ókori Görögország

Az archaikus kor i.e. VIII-VI sz.
Görög gyarmatosítás időszaka: Égei-tenger, Fekete-tenger, Itália irányába.
Földbirtokos osztály nagy hatalma <-> parasztság egy részének eladósodása, adós rabszolgává válása
Változások: gyarmatokról gabona (mezőgazdasági termékek) áramlik be az anyaországba. Az anyaország szőlő, gyümölcs, olajbogyó termeléssel foglalkozik.
Gyarmatokra iparcikkeket visznek ki, megnő a cikkek kereslete.
Társadalmi változás: megerősödik az iparos réteg és a kereskedők; a földbirtokos osztály veszít jelentőségéből.
Átalakulások a hadszervezetben: Korábbi arisztokraták által vezetett kocsik helyett nehéz fegyverzetű gyalogság = hopliták -> az ipari, kereskedő, paraszti réteg erősödése; arisztokrácia gyöngül.
Iparosok, kereskedők, parasztok = démosz (nép) megnövekedett jelentőségük miatt harcot indítanak a hatalomért. Parasztok nagy része helyzetük javításáért índúlt harcba. Állomások:
1. i.e. 621 2. i.e. 594 3. i.e. 560-510 4. i.e. 510-508
Drakon,…